فيبر فايبرگلاس

فيبر فايبرگلاس fiberglass sheet

فيبر نسوز فايبرگلاس ساخته شده از الياف شيشه و رزين اپوكسى ميباشد كه با تحمل فشار مكانيكى بالا و تحمل حرارت يكى از بهترين فيبرهاى صنعتى است.

اين فيبرها به دسته تقسيم ميشوند:

١-فيبر فايبرگلاس

٢-فيبر اپوكسى گلاس G10 و G11

ضخامت هاى قابل ارائه: 0/5 الى60 ميليمتر

 

کلمات کلیدی: فيبر فايبرگلاس,فيبر نسوز,فيبر نسوز فايبرگلاس,فيبر اپوكسى گلاس,fiberglass sheet,فيبر اپوكسى,fiberglass

 

СНПЧ А7 Тюмень, обзоры принтеров и МФУ
طراحی سایت